Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Sentences

Dismal

Wager

Peril

Recline

Shriek

Sinister

Conceal

Inhabit

Frigid

Numb

Corpse

Tempt

Ann tried to conceal the bad news from her mom

The weather is dismal today, so I don’t want go for a walk

The ice cream from frigid. Was frigid

Its not legal to make a wager in our country

I heard the shriek from outside

About signature

Signature is the part of our handwriting that says the most about our personality.we start create a signature,as we start going to school.Now i dont don’t have a specific signature,but most often my signature is loud and clear.So my signature says that I am a person with clear ideas and objectives.

Հնչյունափոխություն

Հայերենում սովորաբար շեշտվում է վերջին վանկը:

Շեշտի տեղափոխման հետեվանքով,համապատասխան ձայնավորը կամ երկհնչյունը կարող է հնչյունափոխվել:

Հնչյունափոխ. երկու ձև

առաջինՙ մի հնչյունի պոխարեն ուրիշ է հայտնվում:

երկրորդՙ ընդանրապես դուրս է գալիս և ոչմի հնչյուն չի հայտնվում:

սղում

երբ պահանջվում է գտնել հնչյունապոխ,սղումը հետնենք հաշվում

Հնչյունափոխվում են

Է,Ի,ՈՒ,Ը ձայնավորները և ԱՅ,ՅԱ,Ույ,Յու երկհնչյունները

է ձայնավորը կարող է դառնալ Ի

էջ Իջնել

կես կիսել

սեր սիրել

ի կարող է դառնալ ը

գիր գրականություն

ինձ ընձառյուծ

իղձ ըղձալի

ի կարող է սղվել

գեեղեցիկ գեղեցկություն

վերջին վերջնական

Ձայնեղ ,խուլ, շնչեղ խուլ

բ պ փ

գ կ ք

դ տ թ

ձ ց

ջ չ

վ ֆ

ղ խ

ժ շ

զ

Ձայնորդներ;Մ,Ն,Լ,Ր,Ռ,

Ուղղախոսություն և ուղղագրություն

ձայնավորներՙօ,ը,է
ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՙով,ովքեր,լսվում է Օ,գրվում է Ո

Յ ձայնակապի ուղղագրություն

Երկու ձայնավորների մեջ սովորաբար լսվում է յ հնչյուն,բայց գրվում է ա օ հետո

երկու ձայնավորների միջեվ լսվող յ հնչյունը կոչվում է յ ձայնակապ

երկհնչյուն է կազմում իրենից հետո եղած ձայնավորի հետ

կան բառեր որոնք վերջանում են յ-ով:

այդ դեպքում մենք գործ ունենք ոչ ձայնակապի այլ վերջնահնչյունի

Երկհնչյունների ուղղագրություն

յ կիսաձայնը որևէ ձայնաորի հետ կազմում է երկհնչյուն

երկհնչյուններնեն այ,յա,ույ,յու,էյ,յէ,օյ,յօ,յի,

պատահում է , որ երկհնչ. գրվում են երկու ձայնավորների միջոցով

յա—իա

ալլելուիա

բամիա

դաստիարակ

կրիա

հեքիաթ

փասիան

օվկիանոս

ակադեմիա

էներգիա

էքսկուրսիա

իշիաս

լաբորատորիա

միլլիարդ

մումիա

քիմիա

Ազարիա

Անանիա

Բենիամին

բումիաթ

եղիամ

Եղիազար

Երեմիա

Զաքարիա

Մարիամ

Մարիանա

Սուքիաս

Ասիա

Ամասիա

Անգլիա

Բոլոնիա

Իտալիա

Կիլիկիա

Մակեդոնիա

Սոֆիա

Վիկտորիա

ՀԻՇԵԼ

աշխարհագրական բառերի և անունների հետ համանուն և յա վերջացող կանացի անունները գրվում են յա ով

յա երկհնչ էա տառով

Անդրեաս

առորեական

հրեա

քվեաթերթիկ

քրիստոնեական

ՅԷ հնչ իէ տառով

Գաբրել

կարիեռա

Մարիետ

պրեմիերա

Կովոլժի

Ջուլիետա

Վիետնամ

Յո երկհնչ էօ տառերով

ակորդեոն

ամեոբա

լեգեոն

Նապոլեոն

քամելեոն

յ

յո երկհնչ իո տառերով

ամբիոն

աթիոն

բրաբիոն

Բյուզանդիոն

գիլիոտին

մարիոնետ

մարմարիոն

միլլիոն

չեմպիոն

ռադիո

սրաբիոն

տրիլիոն

Այրարատ

Անուն

Այրարատ անվան ստուգաբանությամբ զբաղվել են մի շարք բանասերներ և պատմաբաններ։ Ամենից հավանականը համարվում է այն կարծիքը, որը Այրարատ անունը կապում է Արարատ անվան հետ։

Դիրք

Տարածվում էր Արաքսի միջին և Արածանիի վերին ավազաններում։

Գավառներ

Այրարատը բաղկացած է հետևյալ 22 գավառներից.

 • Բասեն կոչվում էր նաև Բասյան (Բասեան)- կենտրոնը՝ Բասեն
 • Գաբեղյանք (Գաբեղեանք)- կենտրոնը՝ Կաղզվան (Կաղզուան)
 • Աբեղյանք (Աբեղեանք)- կենտրոնը՝ Մժնկերտ
 • Հավնունիք (Հաւնունիք)- կենտրոնը՝ Ավնիկ (Աւնիկ)
 • Արշարունիք կոչվում էր նաև Երասխաձոր- կենտրոնը՝ Բագարան
 • Բագրևանդ (Բագրևանդ)- կենտրոնը՝ Բագավան (Բագաւան)
 • Ծաղկոտն- կենտրոնը՝ Զարեհավան (Զարեհաւան)
 • Վանանդ կոչվում էր նաև Անփայտ Բասյան (Անփայտ Բասեան)- կենտրոնը՝ Կարս
 • Շիրակ- կենտրոնը՝ Անի
 • Արագածոտն- կենտրոնը՝ Վաղարշապատ
 • Ճակատք- կենտրոնը՝ Կողբ
 • Մասյացոտն (Մասեացոտն)- կենտրոնը՝ Ցոլակերտ
 • Կոգովիտ- կենտրոնը՝ Արշակավան (Արշակաւան)
 • Աշոցք- կենտրոնը՝ Աշոցք
 • Նիգ- կենտրոնը՝ Քասաղ
 • Կոտայք- կենտրոնը՝ Երևան (Երևան)
 • Մազազ- կենտրոնը՝ Պորտակ
 • Վարաժնունիք- կենտրոնը՝ Հովք
 • Ոստան Հայոց- կենտրոնը՝ Արտաշատ
 • Ուրծաձոր- կենտրոնը՝ Ուրծ
 • Արած- կենտրոնը՝ Արած
 • Շարուրդաշտ- կենտրոնը՝ Շարուր

Սահմաններ

Հյուսիսից սահմանակից էր Գուգարքին, արևմուտքից՝ Բարձր Հայքին ու Տայքին, արևելքից՝ Սյունիքին և հարավից՝ Տուրուբերանին ու Վասպուրականին։ Արևմուտքում Այրարատի սահմանը կազմում էր Մեծրաց (կամ Տայոց) լեռնաշղթան, հարավում՝ Այծպտկունք գագաթից մինչև Շարիան լեռնաշղթայի հյուսիսարևմտյան ծայրը, Այրարատի սահմանն անցնում էր Հայկական Պարի ջրբաժան բարձրություններով, ապա Շարիան և Ծաղկանց լեռներով դիմում է դեպի արևելք՝ Թոնդուրեկ, իսկ այնտեղից էլ հասնում է Արաքս։ Արևելքում Այրարատի սահմանը կազմում էին Գեղամա լեռները, այս մասում նրա մեջ է մտնում նաև Շարուրի դաշտը, որը տարածվում էր Արփա գետի ստորին հոսանքի շրջանում։ Հյուսիսում նրա սահմանները անցնում էին այժմ Փամբակ և Չլդըր կոչված լեռնաշղթաներով։ Այրարատը այսպիսի սահմաններով Մեծ Հայքի կազմում հիշատակված «փոքր աշխարհ»-ների մեջ ամենաընդարձակներից է։

Կենդանական աշխարհ

Այրարատյան աշխարհում, Հայկական լեռնաշխարհի մյուս շրջանների նման, տարածված են բարեխառն գոտու կենդանիները։ Տնտեսական խոշոր նշանակություն է ունեցել Արարատյան դաշտի ճահճուտներում ապրող որդի մի տեսակը, որից պատրաստել են ընտիր, չգունաթափվող «որդան կարմիր» ներկը։

Բնական հարստություններ

Այրարատյան աշխարհը հնագույն ժամանակներից աչքի է ընկել բնական բազմատեսակ հարստություններով։ Ամենից առաջ այն նշանավոր էր սեղանի աղով (Կողբ և Կաղզվան)։ Ներկայումս էլ այդ աղահանքերը չեն կորցրել իրենց նշանակությունը։ Մետաղի հանքային հարստություններով Այրարատը աղքատ էր։ Այստեղ միայն հիշատակվում են ոսկի, պղինձ և երկաթ: Ոսկին հանդես է եկել ոչ թե հանքերով, այլ ավազի հետ խառը։ Պղնձի հանքերով հայտնի է Վարաժնունիք գավառը։

Այրարատը շատ ավելի նշանավոր էր շինանյութերով ու հանքային ջրերով: Այստեղ տարածված են տարբեր գույնի բազմատեսակ տուֆեր, մարմարներ, գրանիտներ, բազալտներ, ավազ, կավ, կրաքարեր։ Այրարատ աշխարհում էին գտնվում հնում մեծ հռչակ ստացած, Վարշակի ջերմուկները (այժմյան Դիադինի շրջանում), Արզնին և հանքային ջրերի այլ վայրեր

Բնակչություն

Այրարատյան աշխարհի բնակչության խտությունը, Հայաստանի մյուս մասերի համեմատությամբ, մեծ էր։ Բնակիչների գերազանց մեծամասնությունը հայեր էին։ Հայերից բացի, Այրարատում՝ հատկապես քաղաքներում, բնակվել են նաև հրեաներ, ասորիներ, հույներ և պարսիկներ։ Արաբների տիրապետության շրջանում՝ 8-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած, Այրարատի որոշ քաղաքներում բնակություն են հաստատել զգալի թվով արաբներ, որոնք հիմնականում կատարում էին վարչական աշխատանք և կայազորային ծառայություն։ Ավելի ուշ շրջանում՝ 11-13-րդ դդ, Այրարատ են մուտք գործում նաև սելջուկ-թուրքեր, մոնղոլ-թաթարներ և այլ ցեղեր։

Ջերմուկ

1 օր

Ասյօր,սեպտեմբերի 20-ին ժամը 12:00 մենք սկսեցինք ճամփորդություն դեպի Ջերմուկ:Ճանապարհը տեվեց 4 ժամ: Ժամը չորսին մենք արդեն հյուրատնում էինք:Փոքր ընդմիջումից հետո մենք գնացինք զբոսնելու, հետո ընթրում էինք:

Օր 2

Առավոտյան ժամը 8ին արթնանալուց հետո, մենք գնացինք դեպի ճոպանուղու սար,բարցունքը հաղթահարելու նպատակով: Բարցրացանք հեշտ,իսկ հետ իջանք ճոպամուղիով:Մեր առաջ բացվեց մի անկրկնելի տեսարան: Հետ գալուց հեռվից տեսանք ջրվեժը:

Օր 3

Առավոտյան նախաճաշից հետո մենք գնացինք դեխի Գալերեա զբոսնելու,վերադառնալուց անմիջապես հետո մենք մեկնեցինք Երևան:

ԱՆԴԱՍՏԱՆ (Դանիէլ Վարուժան)

Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութի՜ւն թող ըլլայ…
Ո՜չ արիւններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մէջ ակօսին.
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամէն գիւղակի՛
Օրհներգութ՜իւն թող ըլլայ։

Արեւմտեան կողմն աշխարհի
Բերրիութի՜ւն թող ըլլայ…
Ամէն աստղէ ցող կայլակի,
Ու ամէն հասկ ցուլէ ոսկի.
Եւ ոչխարներն երբ սարին վրայ արածին՛
Ծիլ ու ծաղիկ թող ըլլայ։

Հիւսիսային կողն աշխարհի
Առատութի՜ւն թող ըլլայ…
Ոսկի ծովուն մէջ ցորեանին
Յաւէտ լողայ թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացուի՛
Բերկըրութիւն թող ըլլայ։

Հարաւային կողմն աշխարհի
Պըտղաբերում թող ըլլայ…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Յորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՛
Սիրերգութի՜ւն թող ըլլայ։

Դանիել Վարուժանը այս բանաստեղծության մեջ,կարծես թե օրհնում է աշխարհի չորս կողմերը;
Արևելյան կողմում նա ցանկանում է,որ արյան փոխարեն միշտ քրտինք հոսի:
Արևմտյան կողմում՝ցանկանում է տեսնել ծիլ ու ծաղիկ:Իսկ հյուսիսային ու հարավային հատվածներում ազատություն և պտղաբերում լինի:

Գրաբար

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Լավ է կույր աչքերով,քան կույր մտքերով։

Ավելի լավ է չտեսնել,քան լինել տգետ

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Լավ է մարդ լինի աղքատ,բայց իմաստուն,քան թագավոր,բաըց անմիտ:

Ազատություն

Մարդիկ միշտ ձգտում են ազատությանը: Բայց բոլորը այն տարբեր են ընդունում:   

Իմ համար ազատությունը դա առանց ամաչանքի և ուրիշի կարծիքի ապրելն է:

Ազատ է այն մարդը,ով կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել ու պատասխանատվություն տանել:

Ազատ է այն մարդը,ով կարողանում է ազատ արտահայտել բոլոր մտքերը:

Ազատ է այն մարդը,ով կարողանում է ընտրել այն,ինչ որ նա է ցանկանում: