Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ածական

Ցույց է տալիս գոյականի հատկանիշ

Գեղեցիկ ծաղիկ

Երկու տեսակ՝ որակական

Ցույց է տալիս որակ առանց հարաբերելու ուրիշ գոյականի հետ

Հարաբերական

Ցույց է տալիս որակ,հարաբերած ուրիշ գոյականի հետ

Փայտե սեղան

Ածականների համեմատության աստիճաններ

3 աստիճան

1-դրական  առանց համեմատելու

Նեղ,լայն,մեծ

2-բաղդատական երկու առարկաների նույն հատկանիշներ

Ավելի գեղեցիկ,

կազմվում են ավելի քան պակաս պակաս քան

3 գերադրական   համեմատվում են առնվազն 3 առարկաների հատկանիշներով

Կազմ. Ամենա ,ագույն,ամենից

Հնչուն

Անուշ-որակական

Հավասար-

Ոլոր ու մոլոր-որակական

Անդոր-որակական

Դերանուն

Դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։

Տեսակները՝

 1. Անձնական՝ ես, դու, նա, ինքը
 2. Ցուցական՝ սա, դա, նա, այս, այդ, այն, այսպես, այդպես, այնպես, այսքան,այդքան, այնքան….
 3. Հարցական- ո՞վ, ե՞րբ, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ո՞ր, որերո՞րդ, քանի՞, որտե՞ղ, ո՞ւր…
 4. Հարաբերական- ով, երբ, ինչ, ինչու, որ, որերորդ, քանի, որտեղ, ուր…
 5. Որոշյալ- ողջ(ը), ամբողջ(ը), բոլոր(ը), ամենքը, ամեն մեկը ամեն մի, յուրաքանչյուր, յուրաքանչյուր ոք…
 6. Անորոշ- մի, ինչ-որ, ինչ-ինչ, որվևէ, որևէ, որևիցե, մեկը, երբևէ, ուրիշ, այլ, մի քանի...
 7. Ժխտական-ոչ ոք, ոչ մի, ոչ մեկը, ոչինչ
 8. Փոխադարձ- իրար, միմյանց, մեկմեկու։

Հոլովվում են գոյականին և տեղի ու ժամանակի մակբայներին փոխարինող դերանունները։ Անձնական դերանունը ունի հոլովման առանձնահատուկ համակարգ՝ դերանվանական հոլովում։ Այդպես են հոլովվում նաև մի քանի այլ դերանուններ՝ սա, դա, ով։ 

Ձևաբանություն

Հայերենը ունի 10 խոսքի մաս:

6 նյութական՝գոյական,ածական,թվական,դերանուն,բայ,մակբաj:

Քերականական՝կապ,շաղկապ:

վերաբերական,ձայնարկություն

Գոյական՝հատուկ,հասարակ

անձնանիշ և ոչ անձնանիշ

որոշյալ,անորոշ

եզակի,հոգնակի-ունենում են հոլով

հոլովում

1,եթե միավանկ է,ստանում է եր;բազմավանկ է՝ներ

սեղան-սեղաններ

փիղ-փղեր

2

կան բառեր որունք գրաբարում ունեցելեն վերջնահնչնյուն,և վերականգնվում է բառակզմնական և քերականական փոփոխություններում

հարսն
մատն
ոտն
ծոռն
կոռն
եզն
գառն

Նորայր Սարգսյան

Նորայր Սարգսյանը ժամանակակից ստեղծագործողներից է:

Այս անգամ ես կարդացի նրա  <<Ճանապարհ>> ստեղծագործությունը:Ես հիացած եմ նրա գրելաձևով.Այսպիսի փոքր պատմվածքը չափից շատ  իմաստալի է և ընթերցողի մոտ առաջացնւմ է հետաքրքրություն:

Խոսքի ազատություն

Խոսքի ազատություն․ իրավունք արտահայտելու սեփական գաղափարն ու կարծիքը՝ առանց կառավարության արձագանքից, գրաքննությունից կամ սանկցիաներից վախենալու] ։ Որպես հոմանիշ երբեմն օգտագործվում է նաև «արտահայտման ազատություն» արտահայտությունը, բայց վերջինս ներառում է նաև տեղեկատվություն ու գաղափարներ որոնելը, ստանալը, հրապարակելը։ Մարդուիրավունքներիհամընդհանուրհռչակագրի 19֊րդ հոդվածով ճանաչվում է խոսքի ազատության իրավունքը։ Խոսքի ազատության իրավունքը ճանաչված է նաև Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 19֊րդ հոդվածում։ Վերջինս ամրագրում է, որ «յուրաքանչյուր ոք ունի հնարավորություն առանց միջամտության արտահայտելու սեփական կարծիքը» և «յուրաքանչյուր ոք ունի արտահայտման ազատություն․ այս իրավունքը ներառում է տեղեկատվություն փնտրելու, ստանալու և տարածելու իրավունքը՝ ձեռագիր կամ տպագիր ձևով, արվեստի ստեղծագործության ձևով կամ ցանկացած այլ ձևով»։ Նույն հոդվածն ամրագրում է նաև, որ խոսքի ազատությունը ենթադրում է նաև որոշակի հատուկ պարտականություններ ու բարոյական պատասխանատվություն և կարող է որոշ դեպքերում սահմանափակվել, երբ դա անհրաժեշտ է այլոց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության, պետական անվտանգության կամ հասարակական կարգի պաշտպանության համար:

Խոսքի և արտահայտման ազատությունը բացարձակ չէ, սովորաբար սահմանափակումները վերաբերում են զրպարտությանը, պոռնոգրաֆիային, անբարոյականությանը, բռնություն և պատերազմ քարոզող տեքստերին, հեղինակայինիրավունքը խախտող տեքստերին, առևտրային գաղտնիքներին, անձնական տվյալներին, հասարակական անվտանգությանը, կեղծ ցուցմունք տալու արգելքին։ Ջոն Ստյուարտ Միլլը մշակել է սրա հիմնական սկզբունքը, որն արագրում է, որ հասարակությունը անձանց կամքի վրա կարող է ազդել միայն այլոց պատճառվելիք վնասը կանխելու նպատակով[6]։ Թվային դարաշրջանի զարգացման հետ մեկտեղ անհրաժեշտություն է առաջանում խոսքի ազատության ավելի լայն սահմանափակումների, որոնցից է չ Հասարակական անվտանգության նախարարության կողմից անցկացվող «Ոսկե վահանի» նախագիծը, որը կոչված է օտարերկրյա աղբյուրներից եկող անբարենպաստ տեղեկատվության սահմանափակմանը։ Արտահայտման ազատությունը թույլ է տալիս նաև օտարականներին լուսանկարահանել հանրային վայրերում առանց վերջիններիս իմացության կամ գիտության

Խորխե Բուկայ, «Երեխաները մենակ էին»

-Պանչիտոն մենակ էր…չկար մեկը, որ նրան ասեր, թե ինքը չի կարող:
Այս խոսքերի շուրջ կարելի է երկար մտորել:
Այն պահին,երբ մարդը հայտնվում է այնպիսի դրության մեջ,որ իր կյանքին սպառնում է վտանգ,նա ուշադրությունը սևեռում է միայն իր վրա:Մարդը կարող է անել ամեն ինչ,որպեսզի փրկվի:Այդպեսել արեց փոքրիկ Պանչոն,նա ամեն կերպ փորձեց փրկվել և փրկել իր եղբորը,և դա նրան հաջողվեց:

Ես կարծում եմ,որ մայրը պետք է թողնի իր երեխաներին միայն այն մարդու հետ,ում հավատում է,համոզված է իր պատասխանատվության մեջ:
Իրոք պատասխանատու մարդը երբեք չի թողնի մենակ փոքր երեխաների,քանի որ նա չի կարող կանխատեսել,թե ինչ կպատահի երեխաներին կամ տանը:

La négation

1)

1.Je travaille,je commence,je termine,je dine

2.Elle travailler,elle commence elle termine,elle dine

3.Vous habitez le centre.Vous travaillez dans l’ecole. Vous commencez a’ 8 heures.Vous terminez a’ 5 heures.Vous dinez a’ 19 heures.

2)

on nage

on telephone

on mange

3)

Je travaille vous travaillez nous travaillons

Elle danse vous dansez nous dansons

on fume vous fumez nous fumons

tu telephones vous telephones nous telephonons

4)

Tu danses?-Non, je ne pas danse

Tu parles espagnol-Non, je ne parle pas espagnol

Tu aimes le rock?-Non je n’aime pas le rock

5)

Non, baby-sitter ne regarde pas la . Elle étudie le français.

Non, le grand père n’écoute pas la radio.Il regarde un match a la tele.

sentences

She head an typical excuce

I told him,that we need minimum 300$

they have a scarce budget for this event

i have an opportunity to spend an annual holiday

can you persuade him to help me

Թրաֆիքինգ

Թրաֆիքինգը ,մարդկանց՝ ստրկական, սեռական, բռնի և չնչին վարձատրությամբ աշխատանքի տեսքով անօրինական շահագործումն է։ Այն ծանր, անդրսահմանային, կազմակերպված հանցագործություն է և նույնչափ շահութաբեր է, ինչ թմրամիջոցների և զենքի ապօրինի վաճառքը։ Անձանց, հատկապես կանանց և երեխաների թրաֆիքինգը կանխարգելելու, զսպելու և պատժելու մասին արձանագրությունը ընդունվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 2000 թ., ԻտալիայիՊալերմո քաղաքում և այն ՄԱԿ-ի՝ «Անդրազգային կազմակերպված հանցագործությունների դեմ» կոնվենցիայի մաս կազմող միջազգային համաձայնագիր է։ Թրաֆիքինգի մասին արձանագրությունն այդ կոնվենցիայում հավելված երեք արձանագրություններից մեկն է։

Թրաֆիքինգ կամ մարդկանց առևտուր է համարվում հետևյալ գործողությունների օգնությամբ իրականացվող մարդկանց հավաքագրումը, տեղափոխումը, փոխանցումը, թաքցնումը.

 • բռնի ուժ կամ սպառնալիքներ
 • առևանգում
 • խաբեություն
 • փաստերի սխալ ներկայացում կամ սխալների շահագործում, կամ ձեռնարկվող գործողությունները ճիշտ ընկալելու անկարողության օգտագործում
 • իշխանության կամ կրիտիկական և անօգնականության վիճակի օգտագործում
 • ուրիշ անձի կողմից վերահսկվող անձի համաձայնությունը ստանալու համար անձնական շահի հետապնդում կամ կաշառքի ընդունում կամ այլ անձի կաշառում:

Qu’est-ce que c’est

1 c’est un livre

c’est une gomme

c’est une serviette

c’est une table

c’est un cahier

c’est une regle

c’est un crayonn

c’est un banc

c’est un femme

c’est un stylo

2

Est-ce un stylo? — Oui, c’est un stylo

Est-ce un cahier? — non, c’est une chaise

Est-ce un banc ? — non,c’est un livre

Est-ce une regle ? — Oui, c’est un regle

Est-ce une femme ? — Non, c’est un homme

Est-ce un livre ? — Non, c’est une gomme

Est-ce une chaise ? — Non, c’est une servitte

Est-ce un crayon ? — Non,c’est une table

Est-ce un garcon? — Oui, c’est un garcon

Est-ce une table? — Non, c’est un cahier

3. C’est un garcon.

C’est une serviette

C’est une gomme

C’est un crayon

C’est un stylo

C’est une livre

C’est un cahier

C’est un homme

C’est une femme

C’est une file

C’est un banc

C’est une chaise

C’est une table