Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Կետադրության ստուգում

Շոգենավի քթի տակից դուրս թռչելով՝միմյանց հետևից հափշտակ վազում էին ջրի ուղատարած ծալքեր, որոնք նման էին մետաքսյա ծանր գործվածքի ծալքերի։ Նրանք խռովահույզ վազում էին, և շարունակ լայնանալով ու կնճռոտվելով՝վերջապես հարթվում էին, հավասարվում և ծփծփալով չքանում։ Միակերպ ճռնչացող անիվների տակ կծկվում էր ուռճացած փրփուրը, և կաթի պես սպիտակի տալով, մեղմ վշշալով փշրվում, օձագալար հոսանքներով ցիրուցան էր լինում և կորչում` կուլ գնալով մառախուղին։ Երբեմն-երբեմն ծովաշուշանն էր ելնում ջրի երես, բայց նույն վայրկյանին էլ, գլխի վրա շուռ գալով՝ սուզվում մեղմահույզ ջրի հատակը։

Անդադար ու մեղմահնչուն ծնգծնգում էր ղեկի մոտ կախված զանգակը: Նավապետը՝ փոքր ինչ կքած ուսերով արևավառ, ու լռակյաց մի մարդ, հոտնկայս ծխում էր իր կարճ ծխամորճը, իսկ նրա հետաքնին հայացքը հածում էր ծովի անսահմանության վրա: Իմ բոլոր հարցերին նա կցկտուր էր պատասխանում: Ակամա ես դիմում էի իմ միակ ուղեկցին՝ կապիկին: Նստում էի նրա կողքին և նա ցնծագին ուրախությունից գլուխկոնծի էր տալիս լպրծուն տախտակամածի վրա:

Գործնական աշխատանք

1․ Գտնե՛լ համաձայնության սխալները։

1. Մարդկանց մի մասը գնացին աշխատելու։

2. Պահանջվում է հմուտ մասնագետներ։

3. Նրան՝ որպես հմուտ մասնագետի, պարգևատրեցին։

4. Արմենը ընկերոջ հետ անցավ բակով։

5. Ամեն մեկը գնացին իր աշխատավայրը։

2. Գտնե՛լ խնդրառության սխալները։

1. Նա դաշնամուրի վրա լավ է նվագում։

Նա դաշնամուր լավ է նվագում։

2. Այդ գործում նա չի մասնակցել։

Այդ գործում նա չի ունեցել իր մասնակցությունը։

3. Ընկերս համաձայն էր իմ առաջարկի հետ։

Ընկերս համաձայն էր իմ առաջարկին։

4. Նկարը փակցրեց պատից։

Նկարը փակցրեց պատին։

5. Ոչ ոք չհետաքրքրվեց կատարվածից։

Ոչ ոք չհետաքրքրվեց կատարվածի մասին։

2․ Գտնել նախադասությունների մեջ բառագործածությունների սխալները:

Այդ գյուղի տանտերն էր նամակ գրել կաթողիկոսին:

Ավանդության համաձայն` մեկնեցին գյուղ և մասնակցեցին ծիսակատարությանը:

Ականակիտ խավար էր, և նավից ափ իջած նավաստիները հազիվ գտան իջևանատունը:

Այդ վերաբերմունքը սաստիկ վրդովվել էր իշխանին:

Բժիշկն ուշադիր քննարկեց հիվանդին և ախտորոշում կատարեց:

Նա շատ էր մեղանչում իր գործած մեղքերի համար:

Դարավոր կաղնին չդիմացավ շառաչյուն հողմին:

Փողոցով անցնում էր միջին տարիքի մի կին` գլխին հովհարով գլխարկ։

Գյուղացին այգեբացից մինչև ուշ երեկո անդուլ աշխատում էր:

Ցուցում տալիս վկաները հուզվում էին:

3․ Նախադասությունների մեջ գտնել խնդրառության սխալները:

Գետինը ծածկվեց ձյունից:

Գետինը ծածկվեց ձյունով։

Նրանք ապրում էին սարի գագաթում:

Նրանք ապրում էին սարի գագաթին։

Երբեք մեր աշխարհը մեր վրա այսքան ծանր պարտականություն չէր դրել:

Երբեք մեր աշխարհը մեզ վրա այսքան ծանր պարտականություն չէր դրել։

Մենք շնորհակալ ենք այն անշահախնդիր բժշկից, ով փրկեց մեր հարազատի կյանքը:

Մենք շնորհակալ ենք այն անշահախնդիր բժշկին, ով փրկեց մեր հարազատի կյանքը:

Նա իմ պես աշխատասեր չի եղել:

Նա ինձ պես աշխատասեր չի եղել։

Նա երկար ժամանակ էր, ինչ իմ հետ էր քայլում:

Նա երկար ժամանակ էր, ինչ ինձ հետ էր քայլում:

Ծնողների մոտ ուսուցչուհին խրախուսեց աշակերտների արարքներին:

Ծնողների մոտ ուսուցչուհին խրախուսեց աշակերտների արարքները:

4․ Փակագծերի բառերը տեղադրել կետերի փոխարեն` կատարելով համապատասխան փոփոխություններ:

1. Լճի մոտ` բարձրադիր ժայռի վրա, նստած էր մի մարդ` լայնեզր գլխարկով , և անթարթ հայացքով նայում էր.  կապույտ ջրերին: (Լիճ, նայել, գլխարկ, ժայռ)

2. Նա սովորություն  ուներ աշնանը վերջին անգամ այգին մտնել, ցանկապատն ամրացնելու և հնձանի դուռը փակելու , որպեսզի ձմռանը  գիշերներին գայլ ու գազան չպատսպարվեն ներսը: (Մտնել, ձմեռ, հնձան, աշուն)

3. Կրծքից արձակելով զղջման հառաչանք` դողդոջուն ձեռքով տխուր  շարժում էր անում` կարծես իրենից հեռացնելով օրիորդի գեղանի կերպարանքը: (Ինքը, օրիորդ, արձակել, ձեռք)

4. Թիֆլիսում ապրելու տարիներին հատկապես Վերնատան միջոցներով Թումանյանն իր շուրջն է  համախմբում գրական ուժերին, կազմակերպում արևելահայոց գրական կյանքը: (Կյանք, տարի, միջոց, ինքը)

5. Պապ թագավորը կրճատում էր ժողովրդից գանձվող եկեղեցական տուրքերը, փակեց անկելանոցներն ու կուսանոցները, ձգտում նվազեցնել եկեղեցու իշխանությունը, հաստատել արքունիքի մենիշխանություն: (Փակել, արքունիք, ժողովուրդ, եկեղեցի)

Ուղղագրական առաջադրանք

Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք ջ, ճ կամ չ

ա/  ալոճ, ակնակապիչ, աղ…ատել, աղջամուղջ, աճպարար, գեղջկական, անա…առ, անզիջում, անմիջապես, անջրդի (չջրած, չոր), անտերունջ (չքավոր), անրջել, աջալուրջ,աչքաբաց, աջակողմյան, աջափնյակ, աչլիկ, առաջարկություն, միջատ, միջոց, շուրջպար, վերջակետ, աղջիկ, ոչխար, ոջիլ, չղչիկ, փախչել,

բ/  ա-ք, առաջին, առողջություն, առնչություն, բաղարջ (գաթա), բաճկոն, գաղթօջախ, գաղջ(խոնավ, բորբոսնած), գա…ա… (թզուկ, փոքր), գեղջուկ (գյուղացի), թռչուն, թռչել, թրջել, թրջոց, հոր…որ…ել (անվանել, կոչել), մեջտեղ, միջակ, միջօրե, ողչույն, վերջին, մխրճվել, մռնչյուն, մրջյուն, շիճուկ, ողջագուրվել, անընդմեջ, պճնանք (զարդարանք), պճրանք(նազանք), քուրջ,փարջ(կավե գավաթ), քրքիչ

գ/ առաջնորդ, գոճի, դաջել, եղջերու, երկարախիտ, զեղչել, զիջել, զղջալ, Էջմիածին, ընչացք (բեղ), ընչաքաղց (ագահ), թարթիչ, ի հեճուկս (հակառակ մեկի), իջնել, լայնալիճ,լաջվարդ (կապույտ), կտրիչ(կտրող գործիք),կտրիճ (քաջ), հառաչանք,  առնչվել, միջամտել, միջավայր, միջօրե, նախճիր (կոտորած), տարեվերջ, ուռչանալ, ուռչել, խոճկոր:

դ/ առջև, ար-աորս, ամբողջ, առաջնորդ, առէջ,բարեհաճ, դարչնագույն, խառնիճաղանճ (խայտաբղետ), խոճկոր, խրճիթ, ծխամոր…, կառչել, կարիճ,

կճղակ, կճմթել, կնչիթ, կոջկել, կորչել, կռճիկ, հարջ ճանճ, ճղճիմ, մահչակալ, մաջկալ, մարջան, մեջբերում, մեջք, մինչև, միջև, միջադեպ, նկարչական, շեղջ (կույտ), սոճի, Սոջի, վայրէջք, վերջաբան:

 Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ կետերի փոխարեն լրացրեք Մ կամ Ն:

Ռմբակոծել, բմբուլ, անբախտ, ամբողջովին, անբասիր, ամբարտավան, ամբոխ, ամպագոռգոռ, ամբողջ, ամփոփել, ինքնամփոփ, համբույր, ճամփա, ըմպանակ, ամբավ, անբար, անբիծ, ըմբոստ, ըմբռնել, բանբեր, անբարբառ, ըմբոշխնել, Մանվել, Սամվել, անփույթ, անբարյացակամ, ճամփորդ, անբերրի, ճամբար, բամբասել, բանսարկու, ճամպրուկ, ամպաճույճ, շամփուր, սիմֆոնիա, ամպրոպ, անպատճառ, բանվոր, ամպշող, անպայման, ամբարիշտ, ամբարտավան, թմբուկ:

Why Challenges?/Ինչու՞ մարտահրավերներ

թարգմանություն*

Մենք շրջապատված ենք մարտահրավերներով:Նրանք կարող են լինել խոշոր, փոքր, տեղական, գլոբալ, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ:

Ոմանք մենք ենք ընտրում, ոմանք մեզ:

Որոշ մարտահրավերներ մենք անհամբեր սպասում ենք,իսկ որոշակիից վախենում,լուծում խնդիրը,իսկ երբևէ անտեսում:

Ի վերջո, թե ինչպես ենք մենք անհատապես և համախմբված արձագանքում մարտահրավերներին, որոշելու է մեր ապագան:

Քանի որ խնդիրներն ավելի ու ավելի բարդ և հրատապ են դառնում, կարևոր է ներգրավված սովորողների սերունդ մշակելու անհրաժեշտությունը, որոնք հագեցած կլինեն մարտահրավերները բացահայտելու և նոր և կայուն լուծումներ մշակելու համար:

Մարտահրավերների օգտագործումը ուսուցման մեջ ձևավորելու համար առաջացել է հեռուստատեսության ուսումնասիրությունից, մարդկանց հետ զրույցներից, ովքեր իրենց կյանքում կենտրոնանում են Մարտահրավերների վրա և արտացոլում են անձնական ուսուցման փորձառությունները դասարանի ներսում և դրսում:

Հաջողակ խմբերն ու անհատները, երբ հանդիպում են մարտահրավերի, օգտագործում են փորձը,ներքին և արտաքին ռեսուրսները, մշակում են ծրագիր և առաջ են գնում,լավագույն լուծումը գտնելու համար:

Ճանապարհին կան փորձեր, ձախողումներ, հաջողություններ և, ի վերջո, հետևանքներ գործողությունների համար: Ուսումնական միջավայրում մարտահրավերներ ավելացնելով՝ արդյունքը դառնում է հրատապություն,կիրք և սեփականություն. Այս բաղադրիչները հաճախ բացակայում են դպրոցներում:

Պատկերացրեք, որ միլիոնավոր լիազորված սովորողներ կենտրոնացած են տեղական և գլոբալ մարտահրավերներին լուծումներ գտնելու վրա՝ որպես իրենց դպրոցական աշխատանքի մի մաս: Աշխարհն ավելի լավ տեղ է դառնում։

Աղբյուրը՝https://www.challengebasedlearning.org

Ուսումնասիրում ենք Արևմտահայերեն

Արևմտահայերենը իմ նախագծումԿարդում ենք արևմտահայ գրողների ստեղծագործությունները

Նպատակը՝ արևմտահայերենի ուսումնասիրում, կարդալու, հասկանալու ուսուցումՄասնակիցները՝ ավագ դպրոցի սովորողներՀամագործակցություն՝ մայրենի լեզու, երաժշտությունՆախատեսված ժամկետը՝ հոկտեմբերի 18-22

Ընթացքը՝ սովորել անգիր ընտրած ստեղծագործությունները, հատվածները։Կարդալ, վերլուծել, ուսումնասիրել, հետազոտել։Սովորած ստեղծագործությունները ձայնագրել, տեսագրել։ Բոլոր նյութերը տեղադրել բլոգներում։

Դանիել Վարուժան. Ձոն

Եղեգնյա գրչով երգեցի փառքեր.

— Քեզի ընծա՜, իմ հայրենիք —Սոսյաց անտառեն էի զայն կըտրեր,— Քեզի ընծա՜, հին հայրենիք—Եղեգնյա գըրչով երգեցի քուրմեր,

Ընդ եղեգան փող լո’ւյս ելաներ։

Եղեգնյա գըրչով երգեցի կարոտ.—Ձեզի ընծա՜, հայ պանդուխտներ—Ան տարաշխարհիկ բույսի մ՚էր ծըղոտ…— Ձեզի ընծա՜, հեգ պանդուխտներ—Եղեգնյա գըրչով երգեցի հարսեր.

Ընդ եղեգան փող ո’ղբ ելաներ։

Եղեգնյա գըրչով երգեցի արյուն,— Ձեզի ընծա՜ , սուրի զոհեր —Ան ծլած էր մոխրի մեջ իբրեւ կընյուն— Ձեզի ընծա՜, կրակի զոհեր —Եղեգնյա գըրչով երգեցի վերքեր.Ընդ եղեգան փող սի՛րտս ելաներ։Եղեգնյա գըրչով որբ տունս երգեցի.— Քեզի ընծա՜ , հայր ալեհեր —Ցամքած աղբյուրեն մեր զայն հոտեցի…— Քեզի ընծա՜, մայր կարեւերԵղեգնյա գըրչով օճախս երգեցի,Ընդ եղեգան փող ծո՛ւխ ելաներ։Ու պայքա~ր, պայքա~ր, պայքա~ր երգեցի.— Ձեզի ընծա~, հայ մարտիկներ —Գրիչս եղավ անթրոց սըրտերու հնոցի…— Ձեզի ընծա~, քաջ մարտիկներ —Եղեգնյա գըրչով վըրեժ երգեցի.Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելաներ։

Բանաստեղծության ընթացքում գրողը նստած իր եղեգնյա գրչով գրում էր և ամեն քառատողից հետո ասում էր, թե իր եղեգնյա գրչից ինչ է առկայծում: Առաջին տան մեջ փողից լույս է դուրս գալիս, քանի որ նա գրում է իր հին հայրենիքի, սոսյաց անտառների մասին, որ նրանք այնքան թանկ են իր համար և հնության մեջ երևում են լույսի միջից:Երկրորդ տան մեջ գրում է կարոտի, հայ պանդուխտների և հարսերի մասին: Ու այս անգամ փողից ողբ է դուրս գալիս, քանի որ հարսերը մնում են մենակ և մեծացնում իրենց երեխաներին:Երրորդ տան մեջ նշում է հայրենիքի զոհերի մասին, ովքեր իրենց կյանքը տալով ազատում են հազարավոր մարդկանց ու մանուկներին ցավից ու իրենց ազատությունը շնորհում նրանց: Մեծ ցավով էր գրում այս ամենը Դանիել Վարուժանը, ինչպես ինքն է ասում երրորդ քառյակի մեջ՝ «Եղեգնյա գրչից սիրտս է ելնում»:Չորրորդ տան մեջ եղեգնյա գրչով իր տունն է երգում, ալեհեր հորը, մորը և եղեգնյա գրչից ծուխ է դուրս գալիս, այսինքն տան մեջ կյանք է տեսնում, ծուխ է դուրս գալիս երդիկից և ապրում է մի հայ համերաշխ ընտանիք:Իսկ ամենավերջին տնում կարծես եղեգնյա գրիչը ուժ է առնում ու տալիս մարտիկներին կոչ անելով «պայքա՜ր »: Ու այդ ընթացքում եղեգնյա գրչից բոց է դուրս գալիս լսվող պայքարներից…

Գործնական աշխատանք

Լեզուն հասարակական կարևոր իրողություն է, որն ունի հաղորդման, արտահայտման, ճանաչողական գործառույթներ։ Գիտնականները միշտ էլ ուսումնասիրել են լեզուն, բացահայտել նրա տարբեր հատկանիշները։ Պատմական տարբեր
շրջաններում լեզուն տարբեր մոտեցումներով է ուսումնասիրվել։ Հնում լեզուներն
ուսումնասիրում էին առանձին-առանձին՝ իրենց կառուցվածքային տարբեր հատկանիշներով։ Սակայն ուսումնասիրությունների ընթացքում ի վերջո պարզ դարձավ, որ տարբեր լեզուների միջև կան մի շարք նմանություններ, և 19-րդ դարի
սկզբին Եվրոպայում ձևավորվեց համեմատական լեզվաբանության տեսությունը։
Գիտնականներն ապացուցեցին, որ նախկին քիչ թվով լեզուներից հետագայում
առաջացել են նորերը։ Այս հիմունքով առանձնացվեցին մայր լեզուները և նրանց
ճյուղավորումները։ Մայր լեզուն իր ճյուղավորումներով կազմում է լեզվաընտանիք, օրինակ՝ հնդեվրոպական, իբերակովկասյան, ֆիննաուգրական և այլն։
19-րդ դարում, երբ դեռ նոր էր հիմնադրվել համեմատական լեզվաբանությունը, եվրոպացի շատ լեզվաբաններ (Հ. Պետերման, Ֆ. Վինդիշման, Ֆ. Բոպպ, Ֆ.
Մյուլլեր և այլք) հայերենը համարեցին հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի իրանական ճյուղի լեզու։ 1875թ. լույս տեսավ գերմանացի նշանավոր լեզվաբան Հայնրիխ
Հյուբշմանի «Հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների մեջ» հոդվածը, որով նա
ապացուցում էր, որ հայերենը, թեև մտնում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի
մեջ, սակայն առանձին ճյուղ է և սերում է հենց մայր լեզվից։
Կենդանի լեզուները հասարակական կյանքի զարգացմանը զուգընթաց զարգանում ու փոփոխվում են։ Ուսումնասիրողները լեզուների զարգացման ընթացքը
սովորաբար բաժանում են փուլերի։ 5-րդ դարից, այսինքն՝ այբուբենի ստեղծումից
հետո հայերենն անցել է զարգացման երեք շրջան՝ գրաբար (5-11-րդ դդ.), միջին
հայերեն հայերեն (12-16-րդ դդ.) և աշխարհաբար (17-րդ դ. մինչև մեր օրերը)։
Աշխարհաբարն իր զարգացման ընթացքում երկփեղկվեց, և այսօր կա երկու գրական լեզու՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն։Արևելահայերենն ու արևմտահայերենը իրարից տարբերվում են հնչյունական, բառային և քերականական որոշ հատկանիշներով։ Արևմտահայերենում տեղի է ունենում որոշ խուլերի ձայնեղացում (պ, կ, տ, ծ, ճ հնչյուններն արտասանվում են բ, գ, դ, ձ, ջ) և ձայնեղների շնչեղ խլացում (բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյուններն արտասանվում են փ, ք, թ, ց, չ) , արևմտահայերենը չունի ներգոյական հոլով, բացառականըարևելահայերենում կազմվում է –ից վերջավորությամբ (օրինակ՝ քաղաքից), իսկարևմտահայերենում՝ -է վերջավորությամբ (օրինակ՝ քաղաքէ), սահմանականեղանակի ներկան արևմտահայերենում կազմվում է կը- մասնիկով (օրինակ՝ արևմտահայերենի կգրեմ-ը համապատասխանում է արևելահայերենի գրում եմ բայաձևին)։ Արևմտահայերենում գործածվում է մը անորոշ հոդը՝ մարդ մը։
Գրական լեզվին զուգահեռ գոյություն են ունեցել և ունեն բարբառներ: Հայերենի բարբառները, ըստ Հրաչյա Աճառյանի դասակարգման, բաժանվում են կը,
ում, ել ճյուղերի, նայած թե որ բարբառում սահմանական եղանակի ներկան ինչ
մասնիկով է կազմվում։
Լեզվում առանձնացվում են տարբեր բաժիններ՝ հնչյունաբանություն, բառագիտություն և քերականություն, որն ունի երկումեծ ենթաբաժին՝ ձևաբանություն և շարահյուսություն։
Հնչյունաբանության մեջ ուսումնասիրվում են լեզվի հնչյունները, դրանց արտասանության և գրության հատկանիշները, փոփոխության առանձնահատկությունները, վանկը, շեշտը և այլն։
Բառագիտության մեջ ուսումնասիրվում են լեզվի բառերը, դրանց կազմության (պարզ, բարդ և այլն), ձևաիմաստային (հոմանիշ, հականիշ, համանուն,
հարանուն) հատկանիշները և այլն։
Ձևաբանության մեջ ուսումնասիրվում են խոսքի մասերն ու նրանց քերականական հատկանիշները (հոլովում, խոնարհում, հոգնակի թվի կազմություն և այլն)։
Շարահյուսության մեջ ուսումնասիրվում են բառերի ու նախադասությունների
կապակցման միջոցներն ու եղանակները, կապակցական տարբեր հարաբերությունները, բառակապակցության ու նախադասության անդամների պաշտոնները։

 1. Ո՞ր տարբերակում են ճիշտ նշված հայերենի գրայինշրջանի զարգացման փուլերը։

գրաբար (5-9-րդ դդ.), միջին հայերեն (10-17-րդ դդ.), աշխարհաբար (18-րդ դարիցմինչև մեր օրերը)
գրաբար (5-11-րդ դդ.), միջին հայերեն (12-16-րդ դդ.), աշխարհաբար (17-րդ դարից մինչև մեր օրերը)
գրաբար (5-10-րդ դդ.), միջին հայերեն (11-16 դդ.), աշխարհաբար (17-րդ դարից մինչև մեր օրերը)
գրաբար (5-12-րդ դդ.), միջին հայերեն (13-17-րդ դդ.), աշխարհաբար (18-րդ դարից մինչև մեր օրեր)

 1. Ո՞ր լեզվաընտանիքին է պատկանում հայերենը:

Իբերակովկասյան
Դրավիդյան
Հնդեվրոպական
Ֆիննաուգրական

 1. Գրերի ստեղծումից հետո հայերենը զարգացման քանի՞
  փուլ է անցել:

հինգ
չորս
երեք
երկու

 1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյուն
  կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

Գարունդ հայերեն է գալիս,
Ձյուներդ հայերեն են լալիս….

Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։

Ծանր նստել է քարափը ձորում,
Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
Իր ներսը նայի, և ով իմանա,

Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։

 1. Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյու.թ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ,
հյուսն։

 1. Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
  երկհնչյուն կա։

Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։

 1. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
  ու բաղաձայնների քանակը։

Ակունք- 2 ձայնավոր, 3 բաղաձայն
բարձունք- 2 ձայնավոր․ 5 բաղաձայն
խճանկար-4 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
անդունդ- 2 ձայնավոր, 4 բաղաձայն
հրաժեշտ-2 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
պայթյուն-2 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
դաստիարակ- 4 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
մանրէ- 2 ձայնավոր, 3 բաղաձայն
սրբատաշ- 3 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
հյուլե- 2 ձայնավոր, 3 բաղաձայն
անընդհատ- 3 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
սրընթաց- 3 ձայնավոր, 5 բաղաձայն
մերթընդմերթ- 3 ձայնավոր, 8 բաղաձայն
մտավոր- 3 ձայնավոր, 4 բաղաձայն
դազգահ- 2 ձայնավոր, 4 բաղաձայն

Հարևանների օր: Ֆրանսիացիներին անհանգստացնելու վախի լուծումը:(թարգմանություն)

Ուրախության պահեր նույն թաղամասում ապրող բնակիչների միջև:Այն նշվում է մայիս ամսին: Հիանալի հնարավորություն այն ֆրանսիացիների համար, ովքեր ունեն իրական շփման կարիք:

Ֆրանսիացիները և նրանց հարևանները

Մոտիկ ապրող և այնքան հեռու… Viavoice-ի հարցմանը համաձայն,որը հրապարակվել է 2014 թ. մայիսին,10 ֆրանսիացիներից գրեթե 8 -ը հարևանից ակնկալում են մի փոքր ընկերասիրություն:Այս խնդրանքը նախորդում է որևէ այլ ծառայության, օրինակ ՝ սարքավորումների ժամանակավոր վարձույթին, տնային տնտեսությանը օգնելուն կամ նույնիսկ նրանց բացակայության դեպքում ընտանի կենդանիների խնամքին: Արդյո՞ք այստեղից կարելի է անել ենթադրություն, որ ֆրանսիացիներին այդքան էլ դուր չեն գալիս հարևանական հարաբերությունները: Ոչ միշտ:Հարցվածների 41% -ը կամ ֆրանսիական հասարակության գրեթե կեսը պատասխանել են, որ «հարևանների միջև փոխանակման խնդիր չեն տեսնում»:Ուրեմն ո՞րն է խնդիրը:Հարցման ամենակարևոր տեղեկությունն այն է, որ ֆրանսիացիների 33% -ը «վախենում է անհանգստացնել»:Սա կրկնակի ավելի է, քան «ցանկության բացակայությունը»:Եվ հետո, ֆրանսիացիների 23% -ը նշում է «հնարավորությունների բացակայությունը»: Հենց այստեղ է գալիս Հարևանների օրը:

Մի փոքր պատմություն …
Ստեղծվել է 1999 թվականին, Փարիզի 17 -րդ թաղամասի բնակիչ Ատանասե Պերիֆանի կողմից, միջոցառումը նպատակ ունի համախմբել բնակիչներին հյուրասիրության կամ ճաշի շուրջ: Դա հարևաններին ավելի լավ ճանաչելու և մեկուսացման դեմ պայքարելու արդյունավետ միջոց էր: Արդյունքում 2015 թ. միջոցառմանը ներկա էին ավելի քան 1000 քաղաքապետարաններ, որոնց արդյունքում աճեց հետաքրքրված բնակիչների թիվը:Մինչ հարևանության օրը Փարիզում առաջին անգամ անցկացվել է 800 շենքերի 10 հազար բնակիչների հետ, անցյալ տարի այն ներգրավեց 8 միլիոն մարդ Ֆրանսիայում:Գործողության հաջողության ապացույցը այն է,որ այս միջոցառումները արդեն առաջարկում են անցկացնել Բելգիայում, Կանադայում, Թուրքիայում և հարյուրավոր եվրոպական քաղաքներում:

Հարևանների օր 2016

2016 -ին երեկույթը կանցկացվի ուրբաթ օրը մայիսի 27 -ին: 2010 թվականից ընտրված օրը համակարգված կերպով ուրբաթ է լինում: Բայց մինչ այդ ամսաթիվը երեքշաբթի օրը տեղի ունեցավ հարևանների օրը: Օրվա փոփոխությունը խնջույքի կազմակերպումն ավելի հեշտ է դարձնում բոլոր այն բնակիչների համար, ովքեր չեն աշխատում հանգստյան օրերին և ովքեր կարող են հետագայում օգուտ քաղել կիսվելով այս պահի մասին:

Կազմակերպեք հարևանների օր

Եթե ​​ցանկանում եք կազմակերպել այս միջոցառումը ձեր հարևանությամբ, ոչինչ ավելի պարզ չի կարող լինել: Հարկավոր է միայն վերցնել ձեր պաստառը քաղաքապետարանից կամ ասոցիացիայի կայքից:Ասոցիացիան մի քանի խորհուրդ է տալիս ՝ միջոցառումը հաջողակ դարձնելու համար: Ամենաօգտակարներից ՝ կազմակերպությունների մեջ հարևաններին ներգրավելը, առաջադրանքների բաժանումը, բոլորին խնդրելը ուտելու կամ խմելու բան բերել:Մեկ այլ կարևոր կետ ՝ հաղորդակցություն: Գովազդեք ձեր շուրջը. Փակցրեք պաստառը անցման վայրերում (շենքի դահլիճ, խանութներ և այլն), փոքրիկ գրառումներ դրեք ձեր հարևանների փոստարկղերում, ասեք ձեր ծանոթ մարդկանց այդ մասին:

Հոլովումներ

Օր, աղջիկ, կրակ, տարի, արքա, տիկին, հորեղբայր, նախամարդ, դար, ժամանակ, ամուսին, ձի, ուռենի, թագուհի, լուսաբաց, ամիս

վա- օր, տարի, ամիս

ի- կրակ, դար, ժամանակ, լուսաբաց, արքա

Իշխանին վրդովվում էին այն լուրերը, թե շինականները նորից լքում են իր կալվածքները։

Իշխանին վրդովվում էին այն լուրերը ։

Շինականները նորից լքում են իշխանի կալվածքները։

Ինքնաստուգում

Որևէ ձայնավորի և յ կիսաձայնի արտասանական զուգակցումը կոչվում է
երկհնչյուն։ Ժամանակակից արևելահայերենի երկհնչյուններն են՝
այ — լայն, վայր յա — դայակ, եղյամ
ույ — նույն, լույս յու — սյուն, նյութ
էյ (եյ) — թեյ, սեյսմիկ յէ (յե) — երազ, հայելի
օյ (ոյ) — խոյ, Նոյ յօ (յո) — արդյոք, յոթ
յի — տղայի, խաղայի յը — հայը, բայը։

Առաջադրանք

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյուն
կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

Գարունդ հայերեն է գալիս,
Ձյուներդ հայերեն են լալիս….

Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։

Ծանր նստել է քարափը ձորում,
Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։

Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։

Հայերեն,ձյուներդ,լույսը,յոթ,ճյուղից,Հայաստան,այտերս,այրվում,այդպես,հյուրընկալ,մանկության,քարայծի,բարությունը,համբերությունն,այս,նայի,աղբյուր,այնպիսի,հարստություն։

2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակյութ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ,հույսն։

3.Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
երկհնչյուն կա։
Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
յուրային։

պայթյուն,հայություն,մայրություն,այժմյան,կայունություն,հարյուրամյա,լայնություն,վայրագություն,յուրային։

4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
ու բաղաձայնների քանակը։
Ակունք, բարձունք, խճանկար, անդունդ, հրաժեշտ, պայթյուն, դաստիարակ,
մանրէ, սրբատաշ, հյուլե, անընդհատ, սրընթաց, մերթընդմերթ, մտավոր,
դազգահ:

Ակունք-2 ձ 3 բ

բարձունք-2 ձ 5 բ 

խճանկար-4 ձ 5 բ
Անդունդ-2 ձ 4 բ
Հրաժեշտ-3 ձ 5 բ
Պայթյուն-2 ձ 5 բ
Դաստիարակ-4 ձ 5 բ
Մանրէ-2 ձ 3 բ
Սրբատաշ-3 ձ 5 բ
Հյուլե-2 ձ 3 բ
Անընդհատ-3 ձ 5 բ
Սրընթաց- 3 ձ 5 բ
Մերթընդմերթ-3 ձ 8 բ
Մտավոր-3 ձ 4 բ
Դազգահ-2 ձ 4 բ

5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։
Հեքիաթ, ակացիա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ,
էքսկուրսիա, խավիար, կղզիակ, Սուքիաս, կրեա, միլիարդ, վայրկյան, Բենիամին,
մումիա, Սիսիան, փասեան, միմյանց, Արաքսյա, դաստիարակ, լյարդ, քիմիա,
օվկիսնոս, անցեալ, Ազարիա, Անանյա, Եղիա, Եղիազար, Երեմյա, հեծյալ,
Զաքարյա, Մարիամ, Ամալյա, Օֆելիա։

6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յո, իո, եո։
Ամբիոն, աքսիոմ, բրաբիոն, լեգեոն, հետիոտն, արդյոք, մարմարյան,
թեորեմ, մեդալիոն, միլիոն, ակորդեոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապիոն,
տրիլիոն, օրիորդ ավիացեոն, ինդուկցիոն, ամեոբա, քամելիոն։

7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
գայիսոն, էակ, ատամնաբույժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական